Amsterdam Pijp - Rivierenbuurt

Amsterdam Pijp - Rivierenbuurt

Wij zijn een enthousiast en ervaren team, met deskundigheid op vele gebieden:

  • De doelgroepen kwetsbare ouderen, chronisch zieken en patiënten met dementie.

  • Diabetesbegeleiding.

  • We werken nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werk en  vele andere hulpverleners en organisaties in de wijk.
  • We begeleiden regelmatig patiënten die vanuit de GGZ (psychiatrie) aangemeld worden.

  • We hebben twee gespecialiseerde wondverpleegkundigen in ons team.
  • We zijn geschoold in het continuïteitsbezoek (voor patiënten bij wie de diagnose kanker is gesteld en die met ontslag naar huis gaan).
  • We hebben ruime ervaring in palliatief terminale zorg (voor ernstig zieke patiënten die thuis willen sterven).

We bieden persoonlijke en professionele zorg, zonder onderscheid te maken op grond van ras, geloof, sekse of seksuele voorkeur. Wij hebben daarbij de autonomie van de patiënt zeer hoog in het vaandel.

 

Sinds januari 2016 hebben we er een tweede team bij zie  http://pijprivierenbuurt2.buurtzorg.net

Wilt u meer weten over Buurtzorg Amsterdam Pijp - Rivierenbuurt, neem dan contact met ons op.
06 - 23938900
depijp@buurtzorgnederland.com